archiwizacja dokumentówArchiwizując Twoje dokumenty, musimy w pierwszej kolejności określić Twoje obowiązki ustawowe oraz potrzeby funkcjonalne. Dopiero takie rozpoznanie, pozwoli nam oszacować koszty archiwizacji lub inwentaryzacji Twoich zasobów.

W zakładce „Bezpłatna kalkulacja”pomożemy Ci obliczyć szacunkowy koszt zarchiwizowania dokumentów. Proces archiwizacji, nie wchodząc w szczegóły metodologiczne, ma w efekcie zapewnić Ci jednoznaczny i wyczerpujący opis poszczególnych, zdefiniowanych jednostek ewidencyjnych, które wyodrębnimy, i co najważniejsze najszybsze (w określonych warunkach) dotarcie do dokumentu w celach dowodowych lub informacji zawartej w dokumencie.

Zajmiemy się również wartościowaniem Twojej dokumentacji, czyli określaniem minimalnego, obligatoryjnego czasu przechowywania.

Specjalizujemy się również w opracowywaniu materiałów archiwalnych (akt kategorii A), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury (Dz.U. 2002 nr 167 poz. 1375).